मन्नेरवारलू समाजाचे नेते

प्रवीण नरसिंगराव जेठेवाड
प्रदेश अध्यक्ष – आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघ
जन्म दिनांक : १७-०८-१९८२
मोबाईल : ७२७६०९३००१
पत्ता: रुक्मिणी निवास, नाईक नगर, नांदेड -४३१ ६०१


रामचंद्र विठ्ठलराव मुसळे,
प्रदेश उपाध्यक्ष – आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघ
जन्म दिनांक: १०-०७-१९७५
मोबाईल: ९४०४६४११००
पत्ता: “मुसळे निवास” नगरपालिका कॉम्प्लेक्सच्या बाजूला,
भोकर, ता.भोकर, जि. नांदेड -४३१ ८०१

अमितकुमार पंढरीनाथ कंठेवाड
सल्लागार सदस्य – आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघ
जन्म दिनांक: ०९-१०-१९८४
मोबाईल: ८६९८८८८८८८
पत्ता: “श्रद्धा निवास” हनुमानगड, नांदेड -४३१ ६०५

संतोष मल्हारी वरकड
प्रदेश सरचिटणीस – आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघ
जन्म दिनांक: २५-०४-१९७८
मोबाईल: 8007848007
पत्ता: विठाई निवास, १-११-२१ सुंदर नगर, रिंग रोड, नांदेड -४३१ ६०५

रामरेड्डी रामकिशटू आईटवार
प्रदेश कोषाध्यक्ष – आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघ
जन्म दिनांक : ०५-११-१९५२
मोबाईल: ९८०५०९७७९५/९४२१७५८७९५
पत्ता: मु.पो. डूनडरा, ता. किनवट, जि. नांदेड -४३१ ८०५

वेंकटराव लक्ष्मणराव भंडारवर
प्रदेश उपाध्यक्ष – आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघ
जन्म दिनांक: २१-११-१९६२
मोबाईल : 9011410910
पत्ता: विवेक निवास, राम नगर, किनवट, ता.किनवट जि.नांदेड -४३१ ८०४

रावसाहेब श्रीराम पुप्पलवाड
प्रदेश उपाध्यक्ष – आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघ
जन्म दिनांक: १२-११-१९७२
मोबाईल : ९८२२४४१४०२
पत्ता: फ्लॅट क्र. १६ गजानन अपार्टमेंट, स्वामीनारायण नगर, तरोडा नाका, कॅनॉल रोड, नांदेड-४३१ ६०५

 

अतुल सुभाषराव पेदेवाड
सल्लागार सदस्य – आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघ
जन्म दिनांक: ०९-१२-१९८९
मोबाई: ९८६०५९९११८
पत्ता: घर क्र. ०९, माणिक स्मृती निवास, चक्रधरस्वामी नगर, तरोडा(खु) नांदेड – ४३१ ६०५

नारायण सायन्ना अन्नेवार
प्रदेश चिटणीस – आदिवासी मन्नेरवारलू महासंघ
जन्म दिनांक : १५-०७-१९५३
मोबाईल: ९६३७२१८३४९
पत्ता: लक्ष्मी नारायण निवास, १३ ब. कृषी क्रांती नगर, मालेगाव रोड, तरोडा(खु) नांदेड-४३१ ६०५
Adv सतीश शंकरराव एरम
प्रदेश सरचिटणीस – अखिल महाराष्ट्र मन्नेरवारलू संघटन, पुणे
जन्म दिनांक: २७-०५-१९५७
मोबाईल: ९८२२०१९४२१
पत्ता: ६/६०७ वकील नगर कॉपरेटिव्ह हौसिंग सोसाइटी, एरंडवणे, पुणे – ४

SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up